Pro-Rull

Välkommen till vår hemsida!

Pro-Roll har uppstått att skapa och producera nya mera ekologiska svaren för konsumenternas livs. Det är en av de många virtuella företag som startade under Kykylaakso/BioHub – projekt. En miljövanlighet är verkligen en viktig fråga för vår företag och vi vill minska utsläppen och avfall. Vi försöker att uttveckla hållbara produkter, för att engångsprodukter skulle användas mindre. Matlagningprodukter är en centrisk del av vår företag.